http://cars.auto.ru/cars/used/sale/46347132-dfc12.html
Ребята, подскажите по данной сти, не с клуба?